@Φαρμακείο

Ηλεκτρονικες υπηρεσιες

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • https://apps.ika.gr/eConsumMedSuppl/faces/login.xhtml

 • Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ)
 • https://www.eopyykmes.gr/

 • Ηλεκτρονικη Τιμολόγηση Φαρμακείων
 • https://e-invoicing.unisystems.gr/Paperless/Pages/SystemUserLogin.aspx

 • ΕΤΑΑ - Τομείς Υγειονομικών
 • http://www.tsay.gr/

 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λήψης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • https://apps.ika.gr/eClearanceCertEmp/faces/login.xhtml

 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις
 • http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/epixeiriseis.html